Sockerbruket 16, 414 51 SE Göteborg    [javascript protected email address]

Om CargoSpace24

Behovet av miljöanpassade transportkoncept

I takt med att behovet av effektiva transportsystem ökar i ett rasande tempo, och vikten av att hitta miljövänliga lösningar växer ännu fortare så är kraven på nya transportföretag och –koncept enorma. Vi på Cargospace24 ser det dock inte som en tyngd att hitta smarta lösningar för effektiviserad transport inom EU, utan har funnit ett enkelt, digitalt sätt att effektivisera.

Vad erbjuder vi?

CargoSpace24 är egentligen inget mer än en digital plattform för transportörer och transportkunder i Europa. Ledig transportkapacitet registreras och matchas med behov av transportutrymme, för att inga fordon ska behöva köra med outnyttjade utrymmen. Vi är helt oberoende och är på så vi den enda digitala plattformen i hela Europa som är fri för alla att använda. Via en uppkopplad enhet (dator, surfplatta, mobil) kan man logga in och på en gång få besked om huruvida ledigt utrymme/behov av transportutrymme finns i ens närhet.

Vårt system gör alla som ansluter sig till vinnare – transportören som tjänar extra på att fylla sitt lastutrymme; kunden som snabbt, effektivt och billigt får sina produkter transporterade; Och miljön som drar fördel av minimerade CO2-utsläpp.

Skrämmande statistik

Det finns 5 miljoner lastbilar inom EU, 57% av dessa åker med någon form av ledig kapacitet varje dag och 24% åker helt tomma. Det är just dessa tomma ytor som på enkelt vis kan fyllas med hjälp av CargoSpace24.